DEFX er et innovativt
software- og automationshus 
grundlagt i år 2017

Hvorfor automatisere med DEFX

Virksomheder der anvender robotteknologi oplever 60 % fremgang i deres produktivitet

 

  • 60% 60%
N

Optimering

Ved at automatisere hele processer eller dele af din produktion, kan du optimere arbejdsflowet og opnå en  større driftseffektivitet.

 

Konkurrenceevne

Vind markedsandele og opnå en højere produktivit. Robotter kan arbejde utrætteligt, alle timer i døgnet uden at miste koncentrationen. 


Tidsbesparing

Robotter kan overtage regelbaserede administrative opgaver og dermed frigive medarbejderens tid til andre opgaver.

Kvalitetssikring

Robotter arbejder ensartet, baseret på det fastlagte regelsæt. De kan fejlfinde op mod 100% i din produktion, hvilket sikrer en mere ens og højere kvalitet.

Bliv klogere på vores tilgang til opgaven

Detect

En ide formes, indledende møder afholdes for at afgøre om der er grundlag for et samarbejde.

Define

En kravsspecifikation udarbejdes til projektet. Kravsspecifikationen er en forventningsafstemning imellem samarbejdspartnerne. Her udarbejdes opgavefordelingen, tidsplanen, funktionsbeskrivelsen og samarbejdsforløbet imellem parterne.

Design

En kontakt er nu underskrevet og DEFX iværksætter design af det aftalte. Hardware og Software teamet starter design af de aftalte dele. Hardware : El-tegninger designes i henhold til kravsspecifikationen og godkendes af modparten før næste fase kan påbegyndes.

Develop

Udvikling af Hardware og software sættes i gang. Hardware : Tavler sættes i produktion, PLC og drev sættes op på udviklingsstedet så hardware config kan udføres på alt netværksrelateret hardware. Software : Software udvikles i henhold til funktionsbeskrivelsen. Når software er klar udføres hardware config, samt lokal IO test, inden tavler transporteres onsite.

Deploy

I/O test med alt udstyr udføres i henhold til beskrivelsen. Klargøring til FAT / SAT. Hardware og software testes onsite i full scale production.

Deliver

FAT / SAT test med kunden / samarbejdspartneren. Projektet afsluttes efterfølgende.

Vores fundament

Mission & Vision

Det er vores mål at vores løsninger skal være så simple, at vores kunder og samarbejdspartnere ikke kun er en del af udviklingsprocessen igennem dokumentation og synlighed, men også har muligheden for at benytte plug and play mellem vores løsninger og dermed reducere udviklingstiden væsentligt.

Værdier & Kultur

DEFX har en flad organisationsstruktur, hvor chefen har fingrene nede i koderne og kontakt med kunderne. Kulturen i DEFX er uformel og personlig. For os er kemien alfa omega. Vi er jordnære jyder, der ved, hvad der virker, og siger vores mening. Vi tror på, at den rigtige løsning skabes i tæt dialog med dig.

Når DEFX skal automatisere

PLC

Programmable Logic Controller er enheden der afvikler koden og dermed processen for et anlæg.
Det er en computer der er designet til at behandle signaler.

Motion

Når der skal skabes en bevægelse som et led i en automatiseringsløsning, er der tale om begrebet Motion. En motor, der styrer bevægelsen alt efter hastighed og præcision.

Inspektion

Kameraer bliver brugt for at give robotten evnen til at kunne se. Inspektionen bruges til at fejlfinde, kvalitetssikre, måle, og fastslå positionering. Hertil genkende bogstaver og tal.

Visualisering

Visualisering er med andre ord brugerfladen. Det er her, at maskinen bliver kontrolleret og kan eksempelvis bruges til receptstyring, dataopsamling, sporbarhed og fejlvisning.